PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji ds. konsultacji społecznych w sprawie granic parku kulturowego na terenie gminy Ćmielów.