Oświadczenie Majątkowe - Alicja Dorota Pierzchała - ustępująca p. o. Dyrektora Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.