Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 145/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.