Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 147/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym 2722 o pow. 0,0995 ha położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów.