Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 149/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadania pn.: - „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 855 w miejscowości Brzóstowa od km 0+003 do km 0+225‘’ - „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce ewid. nr. 719 w miejscowości Podgórze od km 0+450 do km 0+748‘’