Stawka z ha fiz. Lasu na rok 2022: 212,26 x 0,22 =    46,6972  zł.

(Komunikat GUS z dnia 20 października 2021r. M.P.  z 2021r. poz. 950)