Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 09 grudnia 2021 r.