Protokół Nr XLVII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 26 listopada 2021 r.