Protokół Nr XLVIII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 9 grudnia 2021 r.