Uchwała Nr 167/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2022 - 2033