W dniu 20 stycznia 2022 roku /czwartek/ o godzinie 9.30  w sali widowiskowej Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie  odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

                                                      

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

5.      Zamknięcie obrad Sesji.