Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 r.