Protokół Nr XLIX/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r.