Uchwała Nr 17/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów.