Uchwała Nr 18/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok.