Gmina Ćmielów przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022r. (w załączniku)