Oświadczenie Majątkowe - Dorota Sylwia Dąbrowska - obejmująca obowiązki wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie