Dnia 22 marca  2022 roku / wtorek / o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Rozpatrzenie zasadności skargi przekazanej dnia 7.03.2022r. według właściwości przez Rzecznika Dyscypliny Finansów, data wpływu do tut. Urzędu 10.03.2022 r. na działalność Burmistrza:

a/ zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analizy skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi.

3.      Zamknięcie posiedzenia.