OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów z dnia 15 kwietnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzóstowa