W dniu 28 kwietnia 2022 roku /czwartek/ o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Ćmielowa do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2033.

7.      Zamknięcie obrad Sesji.