Petycja z dnia 04.05.2022 r.  w sprawie optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu  energii elektrycznej.

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

Poprawa efektywności energetycznej wdrożonej przez Gminę w 2022 r. przez optymalizację wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualną sanację stanu faktycznego i długofalowe planowanie.

Data złożenia petycji: 04.05.2022 r. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.