Oświadczenie Majątkowe - Izabela Maria Praga - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie