ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Piaski Brzóstowskie dla realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca część terenu m. Piaski Brzóstowskie, gmina Ćmielów”