Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.