Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27  maja 2022 r.