OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 02 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ćmielów miasto obszar "B"