Odpowiedź na Interpelacje Nr 25/2022 w sprawie wycinki gałęzi drzew oraz krzaków zwisających i wystających na drogę gminną dz. ew nr 50 w Piaskach Brzóstowskich.