Protokół Nr LIII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 30 marca 2022 r.