Protokół Nr LIV/2022 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 r.