OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielów - ZAMEK wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko