Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 78/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.