ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Remont dwóch zbiorowych mogił żołnierzy AK z oddziału Tarzana na cmentarzu parafialnym w Ćmielowie