Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.