Dnia 30 września 2022 roku /piątek / o godzinie  9.30  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 ( wejście  od strony ulicy Zacisznej )  odbędzie się wspólne posiedzenie  wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.       Zaopiniowanie uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na  2022r.

3.       Zaopiniowanie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022-2033.

4.       Sprawy różne.

5.       Zamknięcie posiedzenia.