Dnia 30 września 2022 roku (piątek) o godzinie   12.00  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 ( wejście od strony ulicy Zacisznej )  odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym  porządkiem obrad.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

5.       Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między sesjami.

6.       Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022r.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022 – 2033.

8.       Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach.

9.       Wolne wnioski

10.   Sprawy różne.

11.   Zamknięcie obrad Sesji.