Interpelacja Nr 41/2022 w sprawie wpisania w projekt budżetu na 2023 rok zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 85 w Piaskach Brzóstowskich"