Interpelacja Nr 42/2022 w sprawie postawienia kompletnej lampy oświetlenia ulicznego na drodze dojazdowej do posesji nr 199, 200, 200A, 201 w miejscowości Piaski Brzóstowskie