Interpelacja Nr 44/2022 w sprawie wpisania w projekt budżetu na 2023 rok zadania postawiena kompletnej lampy oświetlenia ulicznego na początkowym odcinku drogi dz. ew. nr 50 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.