Interpelacja Nr 46/2022 w sprawie wpisania w projekt budżetu na 2023 rok zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 39 w Piaskach Brzóstowskich"