ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ćmielów w miejscowościach: Buszkowice i Jastków