Protokół Nr LVIII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Protokół z LVIII Sesji Rady Miejskiej odbytej 31.08.2022 r. nie został przyjęty podczas LIX Sesji Rady Miejskiej 30.09.2022 r. z powodu braku czasu na zapoznanie się z jego treścią.