Dnia 18 listopada  2022 roku / piątek / o godzinie  11.00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji   Rolnictwa   i   Ochrony   Środowiska   oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Analiza i wypracowanie stanowisk komisji w sprawie:

a) sprzedaży części o pow. ok. 3000 m2 z nieruchomości położonej w Ćmielowie, składającej się z działki nr 1028/2 o pow. 2,3596 ha, na potrzeby prac ziemnych związanych z przebudową Zamku w Ćmielowie,

b) nabycia części o pow. ok 1800 m2 z nieruchomości położonej w Ćmielowie, składającej się z działki nr 1881 o pow. 0,3958 ha, na potrzeby budowy zajezdni autobusowej w Ćmielowie, w sąsiedztwie szkoły podstawowej,

c) nabycia części o pow. ok 1800 m2 z nieruchomości położonej w Przeuszynie, składającej się z działki nr 111/3 o pow. 0,1900 ha, na potrzeby lokalnej społeczności.

3.      Sprawy różne.

4.      Zamknięcie posiedzenia.