ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA ĆMIELOWA o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 360, 410 w obrębie Wiktoryn, gmina Ćmielów"