Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego na działkach o nr ewid. 523/2, 524 i 525 położonych w miejscowości Buszkowice, gm. Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie".