Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 130/2022 z dnia 23  listopada 2022 r. w sprawie rozłożenia należności na raty.