Odpowiedź na Interpelacje Nr 70/2022 w sprawie rozbudowy istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego w drodze gminnej nr 50 w m. Piaski Brzóstowskie.