Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 133/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.