ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Uwaga zmiany w treści zapytania ofertowego i w formularzu ofertowym.