Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXII/404/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok