Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXII/405/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości